Garantijas noteikumi

RAŽOTĀJA garantija nav spēkā šādos gadījumos:

 • Mehānisku bojājumu gadījumā, Klienta vainas dēļ.

 • Bojājumu gadījumā, ja to rašanās iemesls nav atkarīgs no izgatavotāja vai pārdevēja.

 • Bojājumi, kas radušies dabas stihijas, zibens vai ugunsgrēka gadījumā.

 • Bojājumi, kuru iemesls ir apzināti veikta preces bojāšana.

 • Bojājumi, kas radušies zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošanas gadījumā.

 • Bojājumi, kas radušies ķīmisku vielu izmantošanas gadījumā.

 • Bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos.

 • Gadījumos, kad Klients nav ievērojis preces lietošanas noteikumus, kas norādīti ekspluatācijas instrukcijā, uzglabāšanas noteikumus un transportēšanas nosacījumus, kā arī gadījumos, kad prece nav pareizi uzstādīta un pievienota.

 • Gadījumos, kad prece netiek izmantota tai paredzētajiem mērķiem vai tiek izmantota profesionālā nolūkā.

 • Gadījumos, kad Klients ir labojis, bojājis, kopējis vai nozaudējis servisa karti/ garantijas talonu.

 • Jebkādu bojājumu gadījumā, ja tiek konstatēts fakts, ka ir bojāta garantijas plomba, sērijas numurs, veiktas izmaiņas preces uzbūvē, konstatētas komunikāciju izmaiņas vai to bojāšana.